Over de begeleiding en werkvormen

De begeleiding is noch van therapeutische aard, noch van educatieve of religieuze aard.

Wat De Rusteloze Jager wil bieden is een ruimte om in veilige wederkerigheid fenomenologisch ‘zelf’onderzoek aan te gaan: je onderzoekt de beelden en verhalen waar je je graag aan optrekt (en aan welke dus liever niet).
Binnen De Rusteloze Jager kun je de beelden en verhalen waardoorheen je de wereld waarneemt en vormt, verkennen, verruimen, verbeelden, (her-)scheppen, verwerpen, omarmen etc.
Dit doe je op jouw eigen manier en onder jouw voorwaarden.
De begeleiding is gericht op het verlenen van handvatten, het geven van andere perspectieven en het verkennen (en verruimen) van de kaders die je hanteert. Je neemt de ficties waardoorheen je waarneemt onder de loep en houdt ze tegen het licht van de beelden en verhalen die onze geschiedenis van de kunst, filosofie en yoga rijk is, om je lichaamsbewustzijn (of bewustzijnslichaam) te verruimen.

Sterker, evenwichtiger of gelukkiger worden is niet het doel (maar het zou natuurlijk wel een mooie bijkomstigheid kunnen zijn ;)), het doel is het aangaan van het verkenningstocht zelf.

De begeleiding van de kunst- en filosofiebijeenkomsten wordt net als de yogalessen gegeven door Marinke Marcelis.
Naast de vaste begeleiding zullen diverse gastsprekers, gastbegeleiders en yogadocenten het programma verrijken.

Werkvormen
De werkvormen die worden gehanteerd binnen binnen het fenomenologisch zelfonderzoek komen allemaal voort uit de kunstpraktijk. Binnen welke werkvorm zal de methode doorgaans voortvloeien uit het werk van de
deelnemer zelf.
Een aantal van de werkvormen (vertrekpunten) die wordt gehanteerd zijn: het Socratisch gesprek, de contemplatieve dialoog (ontwikkeld door het lectoraat van de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht), reflectiemethodes als de Das Arts Methode (mede ontwikkeld door filosoof Karim Benammar), Art Based Learning (ontwikkeld door Jeroen Lutters) en een reflectiemethode ‘beeldend reflecteren’ die Marinke Marcelis zelf ontwikkelde binnen de Fontys kenniskring voor bildung binnen hoger onderwijs. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van oefeningen en workshops gebaseerd op de bundel ‘Draw it with your eyes closed’, http://learningtoloveyoumore.com/ , de Teaching Notes van kunstenaar Paul Thek en oefeningen op basis van de ideeën van regisseur en docent Keith Johnstone.

Marinke Marcelis
Studeerde (autonome) beeldende kunst aan AKV|St.Joost (BA) en het Sandberg Instituut (MA), Filosofie aan Tilburg University (MA). Ze deed de tweejarige opleiding tot yogadocent bij het Yogacentrum in Tilburg en volgde een opleiding tot Socratisch gespreksleider bij het ISVW.
Onder begeleiding van lector en filosoof Wouter Sanderse, heeft ze een aantal jaar als docent onderzoeker Fontysbreed onderzoek gedaan naar bildung binnen hoger onderwijs en zo diverse praktisch filosofische workshops ontwikkeld.
Ze begon in 2010 met lesgeven aan AKV|St.Joost (vaktheorie van de beeldende kunst). Ze is daarna meer dan tien jaar werkzaam geweest als docent beeldende kunst en filosofie aan de Academie voor Beeldende Kunsten (ABV) in Tilburg, waarbinnen ze een doorlopende leerlijn praktische filosofie vanuit het makerschap een plek heeft gegeven het curriculum. Binnen haar lessen legt ze de focus op een kritische analyse van het (persoonlijk smaak-) oordeel (handelen/begrijpen/hanteren van taal). Verder gaf ze o.a. jaren afstudeerbegeleiding en studieloopbaanbegeleiding.
Sinds september 2022 geeft ze het vak Identiteit en Identificatie aan de Rockacademie en werkt ze voor De Rusteloze Jager. Daarnaast maakt ze werk als schrijvend-/beeldend kunstenaar-/filosoof.
Ze heeft met mede initiatiefnemer Peter van Drunen twee kinderen en tezamen wonen zij in het voorhuis van De Rusteloze Jager.
www.marinkemarcelis.com

Peter van Drunen
Is van origine opgeleid als pedagoog (BA) en heeft een aantal jaren gewerkt als pedagogisch medewerker. Als zzp-er heeft hij een eigen bedrijf gehad in de toegepaste muziek. Ook heeft hij jarenlang in diverse functies gewerkt binnen een familiebedrijf. Hij produceert muziek en treedt daarmee regelmatig op. Zijn liefde ligt binnen de muziek en het pedagogische veld. Momenteel studeert hij aan de PABO. Hij geeft binnen zijn stage naast de reguliere lessen met veel bevlogenheid muzieklessen en ambieert uiteindelijk op het snijvlak van muziek en onderwijs naast binnen het basisonderwijs ook binnen De Rusteloze Jager werkzaam te zijn.