Praktische informatie

Over de tarieven op deze website
De genoemde prijzen zijn een richtlijn om De Rusteloze Jager draaiende te kunnen houden. Mocht je door omstandigheden minder draagkracht hebben, maar wel graag van het aanbod van De Rusteloze Jager gebruik willen maken? Neem dan vooral contact met me op (derustelozejager@gmail.com). Er zijn diverse mogelijkheden (zo kun je bij De Rusteloze Jager gebruik maken van de meedoenregeling, scholingsbudget/duurzame inzetbaarheid via een werkgever of uitkeringsinstantie etc.), ik denk graag met je mee.
Mijn wens is om het aanbod voor iedereen toegankelijk te kunnen maken!